Geluid & Akoestiek voor padellocaties

Geluid & Akoestiek


Nederland wordt steeds voller en voller. Niet alleen door het aantal inwoners en woningen, maar ook de sportsector vraagt steeds meer plek. Vraag en aanbod aan sportcentra zijn net zoals in de woningmarkt niet in verhouding. Een goed voorbeeld hiervan is padel. Deze populaire sport wordt door steeds meer mensen beoefent. Echter dienen er door de grote vraag steeds meer padelbanen gebouwd te worden. Maar hoe doe je dat op locaties die omringd zijn door woningen? In deze blog wordt dieper ingegaan op de problematiek van geluid, akoestiek en het spel padel.

De gevolgen van padelbanen op het gebied van geluid & akoestiek

Hoewel padel steeds populairder wordt onder veel fanatieke sporters, is niet iedereen blij dat de populariteit blijft stijgen. Deze racketsport maakt namelijk net als de meeste sporten geluid, wat kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Dit is dan ook een serieus probleem voor complexen die willen uitbreiden met een padelbaan. Maar wat zijn de gevolgen van geluidsoverlast op een padelbaan? En hoe kun je galm op een padelbaan verminderen?

De impact van geluidsoverlast van een padelbaan

Het is natuurlijk niet geheel zonder reden dat er momenteel veel aandacht is voor overlast van padelbanen. Het is namelijk een serieus probleem dat aangepakt dient te worden. De term overlast is ruim te interpreteren; bij veel sporten wordt immers geluid gemaakt. De gemiddelde geluidsbelasting van een sportcomplex mag, op de gevel van nabijgelegen woningen, overdag gemiddeld niet hoger zijn dan 50 decibel (dB(A)). In de avondperiode (vanaf 19.00 uur) geldt dat dit niveau wordt verlaagd naar 45 dB(A) tot 23.00 uur en 40 dB(A) van 23.00 uur tot 7.00 uur. Er zijn ook nog aparte normen voor piekgeluiden.

De gevolgen van overlast zijn stress en onrust. Vaak zijn sportverenigingen zich helemaal niet bewust van de overlast die door omwonenden wordt ervaren. Probeer je als sportvereniging daarom te verplaatsen in de buurtbewoners. Bedenk welke hinder zij van het geluid zouden kunnen ondervinden en neem aan de hand daarvan maatregelen.

Akoestisch onderzoek: wat houdt het in?

Padel maakt in de basis meer geluid dan tennis. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Je speelt bijvoorbeeld met een hardere racket en het aantal balcontacten is een stuk hoger. Vervolgens komen de harde padelballen tegen de glazen wand aan, waardoor het geluid van een stuiterende bal versterkt wordt. Om zeker te zijn dat voldaan kan worden aan de wettelijke eisen, er voor te zorgen dat omwonenden geen overlast van een padelbaan ervaren en spelers met een gerust hart kunnen padellen, dient er in de meeste gevallen een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden.

Bij akoestisch onderzoek wordt er gekeken naar de exacte effecten van het geluid van de activiteiten op de omgeving. Dit is essentieel om geluidsoverlast door een padelbaan te voorkomen. Dit onderzoek wordt gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Het onderzoek wordt gedaan op basis van brongegevens die verzameld zijn bij andere padel- en tennisbanen in gedefinieerde omstandigheden. De berekeningen worden gedaan met speciale rekensoftware.

Wat wordt er allemaal meegenomen in een geluidsonderzoek?

Het onderzoek wordt gedaan op basis van specifieke gegevens. Hiervoor hoeft niet op locatie gemeten te worden. In het onderzoek wordt rekening gehouden met de omgevingsomstandigheden, zoals wegen, waterpartijen, gebouwen en dergelijke rondom de padelbanen. Door de tennis-/padelvereniging zal aangegeven moeten worden hoe de bezetting van de banen is of verwacht wordt en welke andere activiteiten (zoals baanonderhoud) er plaatsvinden. Vervolgens wordt het rapport opgemaakt waarin alle uitgangspunten zijn opgenomen en uitgewerkt is aan welke geluidsnormen een club moet voldoen. Wanneer uit het onderzoek volgt dat er geluidschermen noodzakelijk zijn dan is dit de verantwoording van de club. Eventueel kunnen door de gemeente ruimere geluidgrenswaarden verleend worden als bijvoorbeeld blijkt dat de bestaande situatie met alleen tennisbanen al niet past binnen de standaard geluidgrenswaarden.

Akoestisch adviseur Arjo van den Berg (Van dB Advies) is specialist op het gebied van tennis- en padelbanen: “De ervaring leert dat veel gemeenten nog steeds kennis te kort komen en de problematiek soms onderschatten, advies aan verenigingen is dan ook om altijd afstemming te zoeken met de gemeente en gepast kritisch te zijn als de gemeente meent dat het allemaal wel goed zal komen zonder akoestisch onderzoek. Staan er woningen, scholen of kinderdagverblijven op afstanden korter van 80-90 m van de geplande padelbanen dan is het zeker niet vanzelfsprekend dat het past binnen de geluidgrenswaarden.”

De toekomst van padelbanen

Padelbanen die op een sportpark liggen buiten de stad zorgen meestal niet voor overlast, maar hoe ziet de toekomst eruit voor banen in of naast woonwijken? Ondanks dat padel in de basis meer geluid maakt, zijn er mogelijkheden. Bij Padelbouw B.V. hebben we veel expertise op het gebied van akoestiek en geluid. Wij kunnen jouw club volledig adviseren. Daarnaast is het ook belangrijk om de buurt tijdig te informeren. Betrek de buurtbewoners bij het proces. Hiermee voorkom je dat omwonenden alsnog bezwaar maken tegen het bouwen van een padelbaan en voelen zij zich persoonlijk verbonden!

 

Recente blogs

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze  nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.